ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំគឺជាភ្ញាក់ងារ ស្វែងរកការងារអោយប្រជាពលរដ្ឋ​នៅក្រៅប្រទេស​តំបូងគេ​ នៅកម្ពុជា។​ យើងមាន​​មុខវិទ្យាជីវ ច្បាសលាស់ និងមានបទពិសោធជាច្រើនឆ្នាំ។

ទូរស័ព្(+855) 92 500 200

សេវាកម្ម

ក្រុមហ៊ុនមេនផៅវ័រខូលខូអិលធីឌីគឺជាអ្នកដឹកនាំឧស្សាហកម្មក្នុងការផ្តល់ដំណោះស្រាយកម្លាំងពលកម្មប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត – ផ្តល់អំណាចដល់ពិភពលោកនៃការងារដោយ ភ្ជាប់ទស្សនៈវិស័យរបស់អតិថិជនការជម្រុញរបស់ប្រជាជននិងអ្វីដែលឥឡូវនេះនិងអ្វីដែលជាបន្ទាប់នៅក្នុងពិភពនៃការងារ។ ក្នុងនាមជាសមាជិកក្រុមរបស់យើងអ្នកនឹងក្លាយ ជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងទាំងនេះ។ 168 ក្រុមហ៊ុនមេនផៅវ័រ ផ្គត់ ផ្គង់ខូអិលធីឌីសេវាស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសឯកសារ កែ ច្នៃសុំទិដ្ឋាការនៅក្រៅប្រទេសជំនាញសិក្ខាកាមបន្តលិខិតឆ្លងដែននិងបន្តប័ណ្ណការងារ។

សេវាកម្ម

ធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន

  • បញ្ជូនពលករទៅធ្វើការនៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន
  • បញ្ជូននាក់ថាទាំកម្ពុជា​​ទៅធ្វើការនៅ​ប្រទេស​​​ជប៉ុន

ធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

  • បញ្ជូនពលករទៅធ្វើការនៅ​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី
  • បញ្ជូននាក់ថាទាំកម្ពុជា​​ទៅធ្វើការនៅ​ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

ធ្វើការនៅប្រទេសថៃ

  • បញ្ជូនពលករទៅធ្វើការនៅ​ប្រទេស​ថៃ
  • បញ្ជូននាក់ថាទាំកម្ពុជា​​ទៅធ្វើការនៅ​ប្រទេសថៃ

ធ្វើការនៅក្រុងហុងកុង

  • បញ្ជូនពលករទៅធ្វើការនៅ​ក្រុងហុងកុង
  • បញ្ជូននាក់ថាទាំកម្ពុជា​​ទៅធ្វើការនៅ​ក្រុងហុងកុង

មុខជំនាញ

ពលករឯកទេស

នាក់ថៃទាំ​

ពលករក្នុងរោងចក្រ

វិញ្ញាបនបត្រ

បញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីពាណិជ្ជិកម្ម

កាលបរិច្ខេទក្នុងបញ្ញីពាណិជកម្ម នៅថ្ងៃទី ២៨ សីហា ២០១៥

“នាយករបស់យើងបានធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីចំនួន 168 ចាប់តាំង​ពីឆ្នាំ 2008 រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។ បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ​បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា​នៅសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយក្នុងឆ្នាំ 2007 និងបានបញ្ចប់សញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេសក្នុងឆ្នាំ 2010 ។ នាយកមានបទពិសោធន៏ក្នុងការគ្រប់គ្រង​បុគ្គលិកនិងអ្នកហាត់ការនិង​អ្នកដឹកនាំអស់រយៈពេល 12 ឆ្នាំ។

Our Director

នាយកគ្រប់គ្រង

168 MANPOWER SUPPLY CO.LTD

សេវាកម្មល្អ. អាចទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំបាន​តាមលេខទូរស័ព្ទ និងសារអេឡិចត្រូនិច​ ឬក៏ទំនាក់ទំនងតាមអាសហដ្ខានខាងក្រោម

(+855) 92 500 200

manpowersupply168@yahoo.com

#5D-6D ផ្លូវ#លំព្រៃទា, សង្កាត់ព្រៃទា, ខណ្ឌ័ពោលសែនជ័យ.